کوره القایی فرکانس التراسونیک 30 کیلو وات

حداکثر توان این دستگاه 30 کیلو وات و فرکانس کاری آن بین 15 تا 30 کیلو هرتز است. باتوجه به فرکانس کاری این دستگاه سرعت گرم کردن قطعه کار بسیار سریع است و اثر صرفه جویی در مصرف انرژی آشکار است. این سیستم را می توان با  PLC یا هر سیستم کنترلی دیگر از راه دور کنترل کرد و به طور قابل توجهی دشواری کنترل دستی را کاهش می دهد. برای کاربردهای مختلفی از جمله فورج، بریز، عملیات حرارتی و غیره به کار می رود.

جدول مشخصات ZIUF-30A

کاربردهای ZIUF-30A

 • فورج میلگردهای فولادی با قطر 10 تا 30 میلی متر
 • سخت کاری میلگردهای فولادی با قطر 10 تا 30 میلی متر و با عمق نفوذ 2 تا 5 میلی متر
 • جوش کاربید به طول 20 تا 60 میلی متر
 • جوش لوله مس با قطر 10 تا 20 میلی متر
 • ذوب 15 تا 20 کیلوگرم فلز غیر آهنی

کوره القایی فرکانس التراسونیک 50 کیلو وات

حداکثر توان این دستگاه 50 کیلو وات و فرکانس کاری آن بین 15 تا 30 کیلو هرتز است. باتوجه به فرکانس کاری وضریب توان بالای این دستگاه، سرعت گرم کردن قطعه کار بسیار سریع است و اثر صرفه جویی در مصرف انرژی آشکار است. این سیستم را می توان با  PLC یا هر سیستم کنترلی دیگر از راه دور کنترل کرد و به طور قابل توجهی دشواری کنترل دستی را کاهش می دهد. برای کاربردهای مختلفی از جمله گرم کردن میلگرد، عملیات حرارتی، فورج قطعات خودرو و غیره کاربرد دارد.

جدول مشخصات ZIUF-50A

کاربردهای ZIUF-50A

 • فورجینگ: مناسب برای فورج فولاد، فولاد ضد زنگ، مس و آلومینیوم با قطر 10 تا 20 میلی متر
 • سخت کاری: مناسب برای سخت کاری میلگرد فولادی با قطر 20 تا 50 میلی متر و با عمق نفوذ 2 تا 5 میلی متر
 • ذوب: مناسب برای ذوب 30 تا 50 کیلوگرم فلزات غیرآهنی

 

کوره القایی فرکانس التراسونیک 65 کیلو وات

حداکثر توان این دستگاه 65 کیلو وات و فرکانس کاری آن بین 15 تا 30 کیلو هرتز است. باتوجه به فرکانس کاری وضریب توان بالای این دستگاه، سرعت گرم کردن قطعه کار بسیار سریع است و اثر صرفه جویی در مصرف انرژی آشکار است. این سیستم را می توان با  PLC یا هر سیستم کنترلی دیگر از راه دور کنترل کرد و به طور قابل توجهی دشواری کنترل دستی را کاهش می دهد. برای کاربردهای مختلفی از جمله گرم کردن میلگرد، سخت کاری قطعات خودرو، ذوب فلزات غیرآهنی و غیره کاربرد دارد.

جدول مشخصات ZIUF-65A

کاربردهای ZIUF-65A

 • فورجینگ: مناسب برای فورج فولاد، فولاد ضد زنگ، مس و آلومینیوم با قطر 20 تا 30 میلی متر
 • سخت کاری: مناسب برای سخت کاری میلگرد فولادی با قطر 20 تا 50 میلی متر و با عمق نفوذ 2 تا 5 میلی متر
 • ذوب: مناسب برای ذوب 30 تا 60 کیلوگرم فلزات غیرآهنی

 

کوره القایی فرکانس التراسونیک 80 کیلو وات

حداکثر توان این دستگاه 80 کیلو وات و فرکانس کاری آن بین 15 تا 30 کیلو هرتز است. باتوجه به فرکانس کاری وضریب توان بالای این دستگاه، سرعت گرم کردن قطعه کار بسیار سریع است و اثر صرفه جویی در مصرف انرژی آشکار است. این سیستم را می توان با  PLC یا هر سیستم کنترلی دیگر از راه دور کنترل کرد و به طور قابل توجهی دشواری کنترل دستی را کاهش می دهد. برای کاربردهای مختلفی از جمله گرم کردن میلگرد، ساخت بست، سخت کاری سطحی، آنیل سیم، تولید قطعات خودرو، ذوب فلزات غیرآهنی(مس، آلومینوم، نقره و …) و غیره کاربرد دارد.

جدول مشخصات ZIUF-80A

کاربردهای ZIUF-80A

 • فورجینگ: مناسب برای فورج فولاد، فولاد ضد زنگ، مس و آلومینیوم با قطر 20 تا 35 میلی متر
 • سخت کاری: مناسب برای سخت کاری میلگرد فولادی با قطر 40 تا 70 میلی متر و با عمق نفوذ 2 تا 5 میلی متر
 • ذوب: مناسب برای ذوب 50 تا 80 کیلوگرم فلزات غیرآهنی

 

کوره القایی فرکانس التراسونیک 120 کیلو وات

حداکثر توان این دستگاه 120 کیلو وات و فرکانس کاری آن بین 15 تا 30 کیلو هرتز است. باتوجه به فرکانس کاری وضریب توان بالای این دستگاه، سرعت گرم کردن قطعه کار بسیار سریع است و اثر صرفه جویی در مصرف انرژی آشکار است. این سیستم را می توان با  PLC یا هر سیستم کنترلی دیگر از راه دور کنترل کرد و به طور قابل توجهی دشواری کنترل دستی را کاهش می دهد. برای کاربردهای مختلفی از جمله گرم کردن میلگرد، عملیات حرارتی، ذوب فلزات غیرآهنی(مس، آلومینوم، نقره و …) و غیره کاربرد دارد.

جدول مشخصات ZIUF-120A

کاربردهای ZIUF-120A

 • فورجینگ: مناسب برای فورج فولاد، فولاد ضد زنگ، مس و آلومینیوم با قطر 20 تا 40 میلی متر
 • سخت کاری: مناسب برای سخت کاری میلگرد فولادی با قطر 60 تا 120 میلی متر و با عمق نفوذ 2 تا 5 میلی متر
 • ذوب: مناسب برای ذوب 80 تا 120 کیلوگرم فلزات غیرآهنی

 

کوره القایی فرکانس التراسونیک 160 کیلو وات

حداکثر توان این دستگاه 160 کیلو وات و فرکانس کاری آن بین 15 تا 30 کیلو هرتز است. باتوجه به فرکانس کاری وضریب توان بالای این دستگاه، سرعت گرم کردن قطعه کار بسیار سریع است و اثر صرفه جویی در مصرف انرژی آشکار است. این سیستم را می توان با  PLC یا هر سیستم کنترلی دیگر از راه دور کنترل کرد و به طور قابل توجهی دشواری کنترل دستی را کاهش می دهد. برای کاربردهای مختلفی از جمله گرم کردن میلگرد، عملیات حرارتی قطعات خودرو، ذوب فلزات غیرآهنی(مس، آلومینوم، نقره و …) و غیره کاربرد دارد.

جدول مشخصات ZIUF-160A

کاربردهای ZIUF-160A

 • فورجینگ: مناسب برای فورج فولاد، فولاد ضد زنگ، مس و آلومینیوم با قطر 30 تا 50 میلی متر
 • سخت کاری: مناسب برای سخت کاری میلگرد فولادی با قطر 80 تا 160 میلی متر و با عمق نفوذ 2 تا 5 میلی متر