ماشین گرمایش القایی در دهه 1950 ایجاد شد و اکنون به یک ماشین گرمایشی محبوب در تولیدات صنعتی تبدیل شده است. اما تفاوت بین کوره القایی فرکانس متوسط و کوره القایی فرکانس بالا چیست؟

کوره القایی فرکانس متوسط

فرکانس نسبتاً کم است، عمق نفوذ  جریان القایی زیاد است و عمق نفوذ حرارت نسبتاً زیاد است.  برای قطعات کار با سایز بزرگ، عمق نفوذ خوب است.  محدوده فرکانس کوره القایی فرکانس متوسط به طور کلی بین 1 کیلوهرتز تا 20 کیلوهرتز است، که بیشتر آنها برای گرمایش تا مغز قطعه کار، سخت کاری قطعات با قطر متوسط به بالا ، پیش گرم قطعات، گرم کردن، آنیل لوله با قطر بزرگ، تولید زانویی، فورج، ذوب، سخت کاری با عمق نفوذ بالا و سخت کاری شفت های با قطر زیاد استفاده می شود.

کوره القایی فرکانس بالا

محدوده فرکانسی کوره القایی فرکانس بالا بین 60 تا 150 کیلو هرتز است و عمق نفوذ جریان کمتر از 2 میلی متر است.  برای جوش، فورج داغ در اندازه های کوچک (معمولا میله های گرد زیر 15 میلی متر) و عملیات سخت کاری با عمق نفوذ حدود 1 تا 2 میلی متر مناسب است.

در واقع هیچ پاسخ استانداردی وجود ندارد که از کدام باند فرکانسی در انتخاب تجهیزات استفاده شود.  عمدتاً دستگاه باید بر اساس ملاحظات جامعی مانند قدرت خرید مشتری، جنس قطعه کار و فرآیند مورد نیاز انتخاب شود.  به عنوان مثال، تجهیزات فرکانس بالا با توان کم تر و تجهیزات فرکانس متوسط با توان بالاتر ممکن است اثر گرمایش یکسانی را برای قطعات کار خاص داشته باشند. در این گونه موارد انتخاب بر اساس اولویت های مشتری صورت می گیرد.